Scharakteryzuj demokracje ateńską

Pobierz

Mossé, Regards sur la démocratie athénienne, Paris 2013, s. 7.Termin "demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej i pojawił się po raz pierwszy w Atenach.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy "ojcem demokracji ateńskiej".. Demokracja ateńska miała formę demokracji bezpośredniej, o dwóch cechach .Ustrój polityczny - demokracja ateńska.. Zapoczątkował ją głęboki kryzys społeczno‑gospodarczy, który doprowadził do walk wewnętrznych, przerywanych okresami pokoju.2.. Na zgromadzeniach wszyscy obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).. Wojny perskie i przemiany gospodarcze z pierwszej połowy V w. p.n.e. powodowały poważne zmiany społeczne w Grecji, a zwłaszcza w szybko rozwijających się Atenach.Nie można zapominać, że ta ateńska demokracja nie obejmowała wszystkim mieszkańców, akceptowała ponadto niewolnictwo ,a więc… ponadto nie można w pełni zdefiniować pojęcia demokracja, jest ono zbyt szerokie.. ; W Atenach rozwijała się również sztuka i filozofia.Ozpis proces kształtowania się demokracji ateńskiej.. Te trzy ostatnie grupy nie posiadały też ateńskiego obywatelstwa.. i jego rzeczywisty wpływ na kształtowanie polityki swego państwa (w tym wyraża się druga składowa greckiego słowa demokracja (Δημοκρατία), κράτος - siła, władza).Początki ateńskiej polis w Attyce sięgają połowy II tysiąclecia p.n.e. Za twórcę Aten Grecy uważali mitycznego króla Tezeusza..

Demokracja ateńska Z pewnością w starożytności były różne demokracje3, ale gdy mówimy o demokra-cji antycznej, mamy na myśli głównie demokrację ateńską4.

2009-11-13 20:17:34; Jakie są zalety i wady Demokracji Ateńskiej?. Późniejsza droga tej polis do demokracji trwała ponad 100 lat.. Oceń funkcjonowanie demokracji ateńskiej .. .Demokracja ateńska- ustrój państwowy w Atenach, kształtujący się w końcu VI i na początku V wieku p.n.e., klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".. Największy rozkwit demokracja ateńska przeżywała w połowie V wieku przed Chrystusem, po wojnach perskich, gdy urząd stratega pełnił wybitny polityk - Perykles..

Najważniejsze prawo, jakie im przysługiwało to było prawo do uczestnictwa i zabierania głosu w ...do zawartego w temacie zagadnienia: demokracje antyczne versus współczesne.

Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.- demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej, co oznaczało, iż o sprawach państwowych decyzje podejmowały organa władzy, których członkowie zostali wybrani wola większości społeczeństwa.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności[1].Demokracja - co to jest, demokracja ateńska, rzymska, szlachecka, współczesna.. W tej sytuacji zasady ateńskiej demokracji ograniczały się zaledwie do 10% społeczeństwa.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Najważniejszym organem polis była eklezja, czyli Zgromadzenie obywateli.Demokracja to efektywne panowanie ludu złożonego z pełnoprawnych obywateli przez instytucje prawa ustrojowego (w Atenach: Zgromadzenie, Radę, sądy przysięgłych itd.).

; W historii zapisała się swoim ustrojem politycznym - demokracją ateńską.W tym okresie wszyscy obywatele (mężczyźni) mieli prawo uczestniczenia w życiu politycznym tej greckiej polis.

domena publiczna.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Ale też poprzez urząd .Demokracja ateńska RAMvuelM13Vcy 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Scharakteryzuj demokrację szlachecką Podobne tematy.. Ten post był edytowany przez mobydick1z: 19/01/2011, 8:39Bezpośrednia demokracja ateńska a współczesna demokracja pośrednia .. Uważał, że demokracja jest nie do zrealizowania, bo twierdził, że trudno znaleźć jednego mędrca, a co dopiero całą grupę.. 2013-11-11 12:40:51; Jakie są plusy, a jakie minusy demokracji ateńskiej?. Z góry dzięki.. poleca82% Historia .Twórca demokracji Ateńskiej 2014-03-13 22:31:57; Wyymienisz cechy demokracji ateńskiej?. 2012-09-08 16:15:07; Jakie są wady demokracji ateńskiej?. Władza należała do wszystkich wolnych obywateli.. Położenie na żyznych terenach Półwyspu Peloponeskiego nad rzeką Eurotas.Demokrację uznawał za nadużycie, gdyż kierowano się wolą ludzi ubogich.. W Atenach byli następujący urzędnicy: sądowi, podatkowi, policyjni i wojskowi, zwani strategami.. Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnych Aten i Sparty.. Spośród nich co roku wybierano dziewięciu urzędników zwanych ArchontamiZgłoś błąd; Po roku urzędowania archonci wchodzili do Rady Areopagu i zasiadali w niej DożywotnioZgłoś błąd Wydaje się, że opinie twierdzące, że demokracja jest tylko .Prawa do uczestnictwa w obradach, jak i w ogóle praw o charakterze politycznym nie posiadali niewolnicy, kobiety oraz metojkowie (rzemieślnicy i kupcy).. Demokracja definicja - (gr.. eliza13; 28.11.2009 Miałam o tym lekcje.. Niejednokrotnie słyszy się opinię, że "do tej pory ludzkość nie wynalazła .Lista pytań Ateńska demokracja Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Można się zastanawiać jak 1 Cl.. Powszechnie wiadomo, że demokracja, ustrój który opanował do dziś większość państw cywilizacji łacińskiej, swym rodowodem sięga do starożytnej Grecji, dokładniej - do Aten.. Wiele osób o niej mówi nie rozumiejąc jej znaczenia.. CECHY TO: Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości.. demos - lud, kratos - władza), czyli ludowładztwo lub w tłumaczeniu dosłownym rządy ludu, to ustrój powstały w starożytnej Grecji, a dokładnie w Atenach, który przewiduje, iż władzę zwierzchnią w państwie sprawuje ogół obywateli, posiadających prawa polityczne.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W razie niepowodzenia wojennego mogli oni być ukarani przez Zgromadzenie nawet śmiercią.. Rzymska kopia greckiej rzeźby, przechowywana obecnie w Muzeum Pio-Clementino w Watykanie .. Demokracja ateńska w okresie największej świetności Przemiany społeczne po wojnach perskich.. Początkowo władza w Atenach znajdowała się w rękach przedstawicieli najbardziej wpływowych rodów.. Wybierani urzędnicy podejmowali decyzje - starożytni nie .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Scharakteryzuj demokrację Ateńską.Charakterystyczną cechą demokracji ateńskiej była kolegialność urzędów, czyli zespołowe wykonywanie obowiązków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt