Wypisz argumenty których używa autor

Pobierz

Jaki obraz przeszłości kreśli w ten sposób Gerwazy.. 2)Wyjaśnij sens pytań retorycznych zamieszczonych w akapicie 2.. 3)Określ do jakiej wielkiej idei oświecenia odwołuje się Rousseau w akapicie 3.. 2 Zadanie.. Żaden z bohaterów nie wychodzi z tej dyskusji zwycięsko, jednocześnie obaj reprezentują wartości i racje, których odrzucić nie można, ze względu na ich słuszność.. Dlatego sentencja stanowi przesłanką.Oglądasz stare wydanie książki.. Po gimnazjumAutor na rzecz uzasadnienia swej racji używa następujących argumentów: życie jest teraz łatwiejsze, lecz kiedyś ludzie byli bardziej szczęśliwi;Argumenty, których używa Krzysztof Opaliński, aby uzasadnić przyjęcie protektoratu Szwecji przez szlachtę wielkopolską: pokaż więcej.. Oceń to zadanie:Reforma 2019 - strona 222.. Po gimnazjum Autor tekstu uzasadnia, że współczesne pokolenie nie podejmuje już dialogu z dziełami Adama Mickiew Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.. Wyraża się krytycznie o bezsensownym gromadzeniu i zachłanności ludu, braku opamiętania w łakomstwie i próżności.. Zadanie.. 4 Zadanie.. 9 Indywidualne.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Wymień argumenty, których używa Piotr Skarga, by wywołać reakcję w postaci ratowania okrętu.. 1 Zadanie.. Nie ma broni ani żywności.. Wyjaśnij sens zarzutów (w postaci antytezy) stawianych nowoczesności przez autora.Zacytuj 2 argumenty z tekstu, których używa autor , by dowieść słuszności odwoływania się do autorytetów..

Wymień argumenty, których używali.

Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Autor sam też nie rozstrzyga sporu.. Zadanie.. Przeciw: -nie byla posluszna wladcy, -zlamala rozkaz Kreona.Autor: atam Dodano: 9.10.2010 (17:27) Sformułuj własnymi slowami 4 argumenty , których używa Hajmon , próbując przekonac ojca do zmiany wyroku dla Antygony !. Zadaniem sentencji jest potwierdzenie udowadnianej tezy na podstawie poglądu, opinii lub stanowiska zawartego w cytacie.. 3 Zadanie.. 7 Zadanie.. Zadanie jest zamknięte.. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1.. 8 Zadanie.. 11 Indywidualne.. Wymień argumenty, którymi posłużył się Napoleon, aby usprawiedliwić swój powrót i zachęcić Francuzów do walki z wrogami.W pierwszym fragmencie autora oburza lichwa i procenty, które zyskują lichwiarze na jej uprawianiu.. Obaj panowie, hrabia Henryk i Pankracy, ponoszą klęskę.Za: -uwazala kierowania sie Prawami Boskimi za najwazniejsze w swoim zyciu, -bronila prawa czlowieka do godnego pochowku, -byla wspanialym przykladem dla poddanych milosci, wiernosci i poswiecenia, -nie wyrzadzila nikomu zadnej krzywdy, -jej racje byly byly sluszne i sprawiedliwe.. Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka 2.1 Zakres podstawowy i rozszerzony.. Ćwiczenie 8.5 Wyjaśnij, w jakim celu autor Kazań przywołuje cytat z Listu św.Sentencja ( sententia) to argument opierający się na cytacie z konkretnego autora lub dzieła, a także przysłowiu, maksymie, aforyzmie itp..

Podaj dwa argumenty, którymi autor .

Zadanie.. Zgłoś nadużycie.. Na podstawie lektury Księgi I Pana Tadeusza wymień obyczaje kultywowane przez Sędziego w Soplicowie.1)Wymień osiągnięcia oświecenia, które wskazuje Jean Jacques Rousseau.. 1Ugoda pomiędzy antagonistami jest raczej niemożliwa.. / żeby było gdzieś tego na 1 stronę A5/Wypisz argumenty dotyczące dawnych czasów, których używa Klucznik w Księdze VII, aby zachęcić Dobrzyńskich do udziału w zajeździe na Soplicowo.. Argumenty, których używa Krzysztof Opaliński, aby uzasadnić przyjęcie protektoratu Szwecji przez szlachtę wielkopolską: pokaż więcej.. Autor na rzecz uzasadnienia swej racji używa następujących argumentów:życie jest teraz łatwiejsze, Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 1.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.. 10 Indywidualne.. Pozycja hrabiego jest stracona.. 5 Zadanie.. Autor na rzecz uzasadnienia swej racji używa następujących argumentów: życie jest teraz łatwiejsze, lecz kiedyś ludzie byli bardziej szczęśliwi; pokaż więcej.. 6 Zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt