Wyjaśnij uwzględniając v

Pobierz

"Zadanie 6.. Uzasadnienie: Rozwiązanie Zadanie 9.. Po prostych przekształceniach otrzymamy: g m m m m m a 2 1 1 2 2 1 , 1 2 g m m m m m N m g a m .Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Porównuje on tą postać do Cara który zabija niewinnych polaków w tym tez dzieci.. Zadanie 8.. Monolog Kordiana to odpowiednik Wielkiej Improwizacji, w którym bohater odnajduje sens swojego życia.. Tylko gamety są haploidalne.. (2 pkt) Korzystając z poniżeszego tekstu wyjaśnij, uwzględniając obecność HDL lub LDL, w jaki sposób spożywanie każdego z wymienionych rodzajów tłuszczów (roślinne, zwierzęce) może wpływać na rozwój miażdżycy w organizmie człowieka.. b) Podaj, który ze związków chemicznych budujących błonę komórkową, poza obecnymi w fosfolipidach kwasami tłuszczowymi, powoduje zmniejszenie jej płynności.. Człowiek zręczny (Homo habilis) b) Rozwiązanie Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.. (0-2)Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że kanaliki nerkowe mają łączną długość 80 km!. - Liczba rybosomów - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Ilustracja przedstawia sylwetkę kobiety z wrysowanym układem moczowym.1.. 244.Wtedy treny poświęcano pamięci osoby zmarłej, będącej wielkim przywódcą, osoby z imponującymi osiągnięciami, tymczasem renesansowy poeta zdecydował się uhonorować trenami pamięć swojej córki..

... uwzględniając dwa przykłady podane w tekście.

(2 pkt) Fizjologia roślin Układ pokarmowy i żywienie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podczas kiełkowania nasion zachodzi wiele przemian metabolicznych zapewniających prawidłowy wzrost i rozwój siewki.Zadania "Wykaż/uzasadnij" Zadania "Wyjaśnij" Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). W powyższym wyrażeniu .. Uwzględniając powyższe uwagi zapisujemy ostatnie równanie w postaci: N N ma 2 1 2 1.. Zadanie 11.. Przywołuje w niej postać Heroda, który zabijał w Izraelu dzieci poniżej dwóch lat, aby nie spełnić przepowiedni iż żyd obejmie władzę.. Książki Q&A Premium Sklep.. Biologia - liceum.. Odpowiedź uzasadnij.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Procesy egzogeniczne IV Rzeźbotwórcza działalność rzekB.. Dominuje diplofaza, bo dojrzały płciowo organizm jest diploidalny.. (0-1) Schemat punktowania 1 p.. Rozwiązanie: 4.1.. Nie następuje to jednak od razu.Wyjaśnij, na czym polega różnica w budowie dłoni wieloryba i dłoni jaszczurki, uwzględniając rodzaj ruchu, w którym uczestniczy u tych kręgowców ta część kończyny.. Nabłonek wyścielający tchawicę i oskrzela zbudowany jest z komórek mających na powierzchni rzęski oraz z komórek wydzielających śluz.. Barwny materiał źródłowy możesz wyrwać ze środka, ale po zakończeniu pracy włóż go do arkusza egzaminacyjnego..

Wyjaśnij, uwzględniając funkcje rybosomów, różną ich liczbę w komórkach.

Nerki pracują bez przerwy, dziennie odfiltrowując 150 l wody, z czego 99% zwracają do krwi.. Inflacja sprawia, że pożyczki tracą swe pokrycie .Wyjaśnij, uwzględniając związek przyczynowo-skutkowy, dlaczego na obszarze oznaczonym na mapie literą X średnia roczna amplituda temperatury powietrza jest mniejsza niż na obszarze Y, choć oba obszary położone są w tych samych szerokościach geograficznych.. Zadanie 4.2.. 2.Wody płynące potrafią intensywnie przekształcać napotykany teren - zarówno erodując go, transportując porwany materiał oraz akumulując go w innych miejscach.. b) Podaj, jaką rolę w przedstawionym cyklu pełni mejoza.. .Uzasadnij, podając trzy argumenty, że obszar wzniesienia Syborowa Góra różni się od obszaru wzniesienia Januszkowa Góra pod względem cech środowiska przyrodniczego i zagospodarowania przez.Zadania będą uwzględniać: pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX) problematykę historii Polski i historii powszechnej zagadnienia z zakresu.Wyjaśnij, uwzględniając rodzaj wiązania pomiędzy monomerami budującymi celulozę i chitynę, dlaczego wymienione polisacharydy nie stanowią źródła energii dla większości organizmów żywych..

Podczas mejozy orgaznim...Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając cechy budowy tego typu owocu.

Okres połowicznego rozpadu izotopu 222Rn wynosi 3,8 dnia .v & S x.. (2 pkt)Wyjaśnij podane definicję: mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, migracja, emigracja, imigracja, uchodźca, Polonia.. 3.w 3 naczyniach znajdują się różne ilości wody .16.. Akt II symbolizuje wędrówkę przez życie, której zwieńczeniem jest niebo i ponowne odrodzenie, czyli scena na Mont Blanc.. Szkodliwe substancje, które występują w dymie tytoniowym, powodują między innymi zahamowanie ruchu rzęsek nabłonka.Wyjaśnij uwzględniając budowę DNA kierunek przemieszczania się DNA podczas elektroforezy ?. Anemia sierpowata jest to rodzaj wrodzonej niedokrwistości, polegającej na nieprawidłowej budowie łańcucha β hemoglobiny.Uzasadnij odpowiedź.. Logowanie.. Uwzględniając budowę cząsteczek wody oraz wzajemne oddziaływanie między nimi, wyjaśnij dlaczego lód pływa po wodzie.. Dzieci - rodzice/przełożeni a) Złe odnoszenie się do rodziców, dziadków, wychowawców, nauczycieli i osób, którym winniśmy posłuszeństwo; b) Zapomnienie o rodzicach i dziadkach.b) Wyjaśnij, uwzględniając funkcję erytrocytów,dlaczego przy niedoborze witaminy B 12 u człowieka następuje szybkie męczenie się podczas wysiłku fizycznego .Układ moczowy.. 2.Czy szklanka wody mineralnej w pociągu pędzącym z szybkością 200 km/h ma większą energię wewnętrzną niż szklanka wody gorącej herbaty stojąca w pokoju na stole?Odpowiedź uzasadnij..

Wyjaśnij zjawisko topnienia uwzględniając zmiany energii wewnętrznej i budowę cząsteczkową ciała.

Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału źródłowego.Wyjaśnij, uwzględniając względny stosunek powierzchni ciała do jego objętości, dlaczego dobór naturalny w czwartorzędzie preferował zwierzęta o dużych rozmiarach ciała.. Wyjaśnij, uwzględniając funkcje rybosomów, różną ich liczbę w komórkach.. pwz: 18% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. Rejestracja.. około 18 godzin temu 10 Historia Wstaw literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - obok wypowiedzeń fałszywych.. Wyjaśnij, o kim Katarzyna II pisze w podkreślonym fragmencie listu (źródło 3.).. Aby wzmocnić władzę królewską, Jan Kazimierz pozyskiwał szlachtę poprzez rozdawanie urzędów.a) Określ, którą cyfrą (1 czy 2) oznaczono na schemacie zewnętrzną przestrzeń komórki.. Na podstawie budowy fluorowców podaj dwie przyczyny dla których fluorowodór HF ma najwyższą temperaturę wrzenia mimo najmniejszej masy molowej.. (0-1) Wyjaśnij, uwzględniając procesy metaboliczne zachodzące w komórkach roślin, dlaczego dodanie związku DCMU w próbie C wywołało zmianę stężenia CO2 w jamie podszparkowej.. - za poprawne uzupełnienie przedstawionego wniosku z eksperymentu (podkreślenie obu prawidłowych określeń).Uzupełnij poniższe zdanie, wstawiając w odpowiednie miejsca wyrazy "wyższą" lub "niższą", aby uzyskać poprawną informację dotyczącą reakcji zachodzących w układach żywych.. Zadania od 8. do 14. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Połącz młodzież w grupy, w których będzie pracowała podczas lekcji.Juliusz Słowacki "Kordian" - scena na Mont Blanc.. "Tyran wstał - Herod!. .Odpowiedź uzasadnij.. - Panie, cała Polska młoda Wydana w ręce Heroda.. Człowiek wyprostowany (Homo erectus) III..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt