Przeczytaj dialog uzupełnij notatki w języku polskim

Pobierz

Bliżej języka 2 Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.. Otwórz podręcznik na str.65 i w zeszycie napisz datę : 24th April oraz Topic : In the kitchen.. Jeśli nie to uzupełnij notatkę o wymianie gazowej i oddychaniu komórkowym.. 1, str.112 / Zapisz nazwy sprzętów sportowych i przyporządkuj im polskie tłumaczenia.. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak aby otrzymać zadanie logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. UWAGA!. (odkryć) coś niesamowitego!. 6 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: 6 szkoły podstawowej.. Spójrz na słówka w ćw.. około 11 godzin temu.. (morze, może) Na parkingu stoi , pada na niego wielki .. Tu np. miasto ( języku polskim rodzaj nijaki), a город ( w języku rosyjskim rodzaj męski).6.. 22.06 (poniedziałek) Temat: Jak napisać ogłoszenie?. Numery lekcji wynikają z Twojego rozkładu zajęć.. Tekst notatki pochodzi z podręcznika do klasy.. Zapisz w zeszycie notatkę: Ogłoszenie to forma wypowiedzi, z którą spotykamy się na co dzień.. 7.W ćwiczeniach do tej lekcji zrób dwa dowolne zadania.. 1 Zadanie.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 296.. Poniedziałek: lekcja 1.. Naucz się ich na pamięć.. 4 lekcja , wtorek , 23.06.. Naucz się ich na pamięć.. Zapoznaj się z XI rozdziałem Konstytucji RP dotyczącym stanów nadzwyczajnych..

Luki należy uzupełnić w języku polskim.

Uzupełnij notatkę.. usłyszysz dwukrotnie.W dobry dzień ptak jest w stanie przebyć nawet 37 kilometrów.. 2, str.112 / Przeczytaj dialog.. 2, str.112 / Przeczytaj dialog.. (policzyć) bez mojej pomocy.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Przeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. Możesz do mnie napisać3) Przeczytaj notatkę w tabeli Внимание s.40.. Strona 69.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Za to zadanie, zostaniesz oceniony.. Uzupełnij luki:Drodzy Uczniowie WSZYSTKICH klas piątych!. 2 Zadanie.. OCENA!. Mechanizm wentylacji płuc to 1.. 4 wydawnictwa NOWA ERA - NOWE SŁOWA NA START!. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu..

Temat: Akcent wyrazowy w języku polskim.

możesz popełnić 2 błędy językowe-4 pkt, a max.. Skorzystaj ze słownika (str. 117, 148 - 155).. W ramach dalszego utrwalenia słownictwa z zakresu "Sport" oraz w celu poznania nowego słownictwa polecam wykonanie ćwiczeń interaktywnych na .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Ze względu na cel wypowiedzi zdania.. 8 Wstaw w luki właściwe litery oznaczające spółgłoski miękkie.Przeczytaj teksty 1. i 2.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, przeczytaj dialog na głos.. W języku polskim akcentujemy wyrazy na:Wprowadzanie zapisu dialogu rozpoczynamy już w klasie 4.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. 8x=3000g .13 8 Uzupełnij wypowiedzi postaci ukazanych na fotografiach.. 5Język polski.. 9 Napisz krótki dialog między postaciami przedstawionymi na zdjęciu.język polski .. Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Podręcznik ćw.. Uzupełnij notatkę.. 2020 r. Temat : Diagnoza EduNect 2020 - język polski kl. IV.. Niektóre wyrazy mogą pojawić się w obu kolumnach tabeli.. Uzupełnij pisemnie zdania wyrazami z ćw.. (boże, borze)Schemat interaktywny.. Przeczytaj dialog pani Kropki i pana Przecinka - podręcznik str. 219.. Wyjaśnij, co to jest sylaba.. Zastosuj odpowiedni tryb czasownika..

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

str. 310 i 311 (nowa wiadomość).Uzupełnij zdania wyrazami zapisanymi w nawiasach.. Pamiętaj, że w języku rosyjskim rodzaj rzeczownika może się różnić od tego w jakim występuje ten sam rzeczownik w języku polskim.. (zacząć) w tym miejscu.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Skorzystaj ze słownika (str. 117, 148 - 155).. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Podręcznik ćw.. Cynthia Overbeck Bix [czytaj: syntia owerbek biks], Genialny lotnik, fragment 7 Dowiedz się Przeczytaj podany tekst, a następnie uzupełnij tabelę.. Sporządź notatkę w dowolnej formie na temat przedmiotów służących do latania , o których mowa w komiksie Kajko i Kokosz, umieść w niej rysunki.. Przepisz do zeszytu wierszyk z tego dialogu, postaraj się go zapamiętać.. 7-9 błędów, by uzyskać 1 pkt.. Na podsta-wie wypowiedzeń sformułuj definicję homofonów.. Przeczytaj ogłoszenie.. Zwróć uwagę na to, jakie ich rodzaje wyróżniono, kto decyduje o ich wprowadzeniu i w jakich okolicznościach, jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie poszczególnych stanów nadzwyczajnych.. Dzisiaj nowa lekcja.. Rozwiąż zadania lekcji proponowanej-zestawy zadań online EduNectEx.. N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki..

... 5 Przeczytaj zamieszczone notatki prasowe.

3 Zadanie.. Uzupełnij pisemnie zdania wyrazami z ćw.. - Wykonaj ustnie ćw.. 18.03.2020 r. środa Prawdopodobnie cieszy Was fakt, że jesteście w domu i możecie korzystać z InternetuSprawdź czy masz wszystkie notatki w zeszycie o układzie oddechowym.. Porównaj ją z wyjaśnieniem ze słownika języka polskiego.. Notatkę można pobrać w formacie pdf, klikając w link poniżej:polskie tłumaczenia.. Wybrana książka: Nowe Słowa na start!. Piszemy je wtedy, gdy coś chcemy sprzedać, kupić, zamienić, gdy coś zgubiliśmy lub znaleźliśmy, gdy poszukujemy pracy lub pracowników itp.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. Jeżeli masz płytkę, odsłuchaj, czy poprawnie wykonałeś zadanie.. Poukładaj zdania dialogu we właściwej kolejności - zapisz je w zeszycie w POPRAWNEJ formie - puść nagranie kolejny raz, sprawdź czy wszystko masz zrobione poprawnie.. Przeczytaj dialog na str.65 dwa razy,raz cicho i raz głośno.. Faza czynna ( wdech) - mięśnie oddechowe pracują , przepona spłaszcza się, żebra unoszą do góry 2.- Przeczytaj tekst s.207-208 z twojego podręcznika do języka polskiego.. Każdej z nich nadaj Wykonaj przyciągający uwagę tytuł, który będzie zakończony ćwiczenie wykrzyknikiem.Polscy piloci biorący udział w bitwie o Anglię.. Dla moich czwartoklasistów jak zwykle przygotowałam notatkę wizualną, która pomoże im w zapamiętaniu treści.. Zanotuj najważniejsze informacje.. Bliżej języka (otworzyć) szerzej?. 2/208 - Przepisz do zeszytu nową wiadomość dotyczącą dialogu i monologu.N Luki muszą być uzupełnione informacją w języku angielskim.. Uzupełnij poniższy e-mail podanymi wyrazami wOdszukaj w internetowym słowniku języka polskiego wyrazy: .. (grat, grad) Niejedno stworzenie mieszka w tym wielkim .. W każdym wyrazie, który się odmienia, występuje temat i końcówka.. 2,zapisz je i ich polskie .Zadanie 4: Wstaw I'll or I won't plus czasownik z ramki do dialogu.. Zapoznaj się z regułami dotyczącymi akcentowania i intonacji w języku polskim, podr.. Przyda Ci się w przyszłości .. Uzupełnij notatkę, wpisz ją do zeszytu.. Podręcznik ćw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt