Wyjaśnij dlaczego ciemne zabarwienie skóry np u afroamerykanów

Pobierz

Zadanie 5b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w pó ł nocnych stanach USA, mo ż e mie ć negatywny wp ł yw na syntez ę witaminy D 3 w naskórku.b) Wyja nij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszka áych w pó á nocnych stanach USA, mo * e mie ü negatywny wp á yw na syntez witaminy D 3dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D 3 w naskórku.. Zawarte w skórze tych ludzi w dużej ilości melaniny pochłaniają promieniowanie UV, które jest konieczne do produkcji wit.. Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: DLACZEGO CIEMNE UBARWIENIE SKÓRY U AFROAMERYKANÓW,MOŻE MIEĆ NEGATYWNY WPŁYW NA SYNTEZĘ WITAMINY D3 W NASKÓRKU?b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3 w naskórku.. nadmierne promieniowanie UV 2. urazy mechaniczne b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3 w naskórku.b) Wyjaśnij, dlaczego ciemne zabarwienie skóry, np. u Afroamerykanów zamieszkałych w północnych stanach USA, może mieć negatywny wpływ na syntezę witaminy D3 w naskórku..

Wyjaśnij, L(J ..\ .. \mrJh [{.b) − Zabarwienie skóry Afroamerykanów powoduje, że skóra zawiera dużo melaniny, pochłania promienie słoneczne i tym samym utrudnia syntezę witaminy D3.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt