Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2x-11

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Oblicz y.. 14.Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-11 i przechodzącej przez punkt P(3,-2) Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-11 i przechodzącej przez punkt P(3,-2).Prosta równoległa do podanej ma mieć TEN SAM współczynnik przy "x" (czyli minus 2) i wyraz wolny "c".. Postulujemy równanie tej prostej jako: y = - 2x + C [ o cholera, nie ten język, napiszmy "proponujemy równanie prostej.". ] No dobra to teraz używamy punktu A, gdzie x = 2 oraz y = 4 [ widzisz, dlaczego?PROSZĘ O WYJASNIENIE Napisz równanie prostej l równoległej do prostej: a)k:2x-11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(-4,0) x+4=0 1.. −warunek prostopadłości a1*a2=−1.. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 11, przechodzącej przez punkt P(1,2).napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-11 i przechodzącej przez punkt P = (1,2)Rozwiązanie zadania z matematyki: Prosta l ma równanie y=2x-11.. podstawiamy współrzędne punktu (-1;2) Zatem.. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 11, przechodzącej przez punkt P(1,2).about 11 years ago Matematyka Liceum / technikum Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y = 2x przechodzącej przez punkt A(-2; 5)..

Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2x i przechodzącej przez punkt P=(4,-2).

\(y=2x\) Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y= rac{1}{2}x+1\).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Napisz równanie prostej a) równoległej b) prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 5 i przechodzącej przez punkt P(1,2).. Odp:Równanie prostej prostopadłej do prostej x-3y+6=0 przechodzącej przez pkt (-1,2) MA POSTAĆ.. Wychodziłoby, że jest to prosta pionowa, tak więc równoległa prosta do takowej to: x=-4.. Wskaż równanie prostej prostopadłej do l. A. y=2x B. y=−2x C. y=−1/2x D. y=1/2x Odpowiedź prawidłowa C Zadanie 24.. Dane są równania czterech prostych: Prostopadłe są proste: A. l i n B. l i m C. k i n D. k i m Odpowiedź prawidłowa D Zadanie 5.. +0 pkt.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. \(y=3x-1\) Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\).Prosta prostopadła.. Narysuj okrąg o równaniu: x^2+y^2-4x+6y+2=0 2.Zostaw LIKE jeśli podoba ci się ten filmik, kliknij w SUBSKRYBUJ i dzwoneczek by otrzymać powiadomienia o nowych filmach oraz zostaw KOMENTARZ, w którym podr.Odpowiedź: Prostą prostopadłą do prostej y = 4x + 2 przechodzącą równocześnie przez początek układu współrzędnych jest prosta o wzorze y = - 0,25x.Proste równoległe mają równe współczynniki kierunkowe, zatem równanie prostej AD możemy zapisać w postaci y = - 2 x + b. Współczynnik b obliczymy po podstawieniu do tego równania współrzędnych punktu D..

Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2 i przechodzącej przez punkt P=(3,-2).

Rozwiązanie 2dodane przezannominacja,11.12.2011 19:53. y=-3/2x-7/2.. Dodaj komentarz.y=2x y = 2 x. Równanie prostej prostopadłej do niej: y=−1 2x+k y = − 1 2 x + k. x+2y−2k=0 x + 2 y − 2 k = 0.. Wskaż równanie prostej równoległej do l. {A) y=2x}{B) y=-2x}{C) y=-frac{1}{2}x}{D) y=frac{1}{2}x}., Proste równoległe, 3658678COMMENT_CONTENT.. WARUNEK PROSTOPADŁOŚCI: zatem.. 0.Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a)k:3x-2y+ \sqrt{3}=0 i przechodzącej przez punkt P(-1,1) b)k:4x+9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0,5) c)k:2x-11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(-4,0) 2.Napisz równianie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a)k:5x-y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(-1,2)Zadanie.. Question from @Kamila12254 - Liceum/Technikum - MatematykaNapisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(-1,-4)\).. Skoro prosta ta ma być styczną, więc jej odległość od środka okręgu musi być równa promieniowi: d=r d = r. |1∗0+2∗0−2k| √12 +22 =√5 | 1 ∗ 0 + 2 ∗ 0 − 2 k | 1 2 + 2 2 = 5.. |−2k|=5 | − 2 k | = 5.28 maj 12:28. irena_1:Prosta prostopadła do prostej o równaniu Ax+By+C=0ma równanie typuBx−Ay+D=0a)l:x+5y+D=0 (−1; 2) x=−1 i y=2−1+5*2+D=09+D=0D=−9l: x+5y−9=0.. Wynika z tego, że bok AD leży na prostej o równaniu y = - 2 x + 9.Nie mam pojęcia jak zrobić te przykłady, a potrzebuje ich na jutro: 1 Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a) k: 2x−11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(−4,0) b) k: y−5=0 i przechodzącej przez punkt P(7,√2) c) k: 0,7x−0,4y+14=0 i przechodzącej przez punkt P(5,−3) d) k: −1/2x+1/3y−1=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(6,0) 2 Napisz rówanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a) k: y+4=0 i przechodzącej przez punkt P(−√7,√2) b .Napisz równanie prostej równoległej i prostej prostopadłej dla prostej y= - 2x + 3 przechodzącej przez punkty X=(5,-1) 2009-02-19 13:26:46 Wyznacz wzor prostej rownoleglej do prostej y= 2x +4 przechodzacej pkt A=(-6,2) 2016-01-15 15:07:49Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej 6x-y+2=0 i przechodzącej Przedmiot: Matematyka / Liceum: 2 rozwiązania: autor: rafaljanek 8.4.2010 (19:03) znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej y=1/2+7 i przechodzącej Przedmiot: Matematyka / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: aluszacedro 12.4.2010 (15:09)Rozwiązanie zadania z matematyki: Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=-4x+3 przechodzącej przez punkt P=(12,-8)., Napisz równanie., Baza zawiera: 18298 zadań, 1089 zestawów, 35 poradnikówOdpowiedzi (1) NóóbekxD..

5.Prosta l ma równanie y=2x−11.

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(1,2)\).. b)k:2x-11=0 , jeżeli dobrze przepisany przykład to Twoja prosta to: 2x=11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt