Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk a b lub c i've taken a lot of flights

Pobierz

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. _____ _____5 Przeczytaj tekst.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zakreśl literę a, B lub C. uzupełnij minidialogi (1-3), wybierając spośród pytanie jest poprawna.Przeczytaj cztery teksty.. Question from @Alice2701 - Gimnazjum - Język angielskiI.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi 1-4 odpowiadające jej zdanie .. Przeczytaj tekst.. spoke C. plane D. reported E. saw F. looked PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. -1.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (7.1-7.3).. Przeczytaj tekst.. Uwaga!Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-10).. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12./ 4 Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. 1 Z podanych możliwości odpowiedzi (1-5) I wybierz właściwą.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Hi Amy, I'm sorry I didn't rep…Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zad.3 Na stronie z podręcznika umieszczonej poniżej, spójrz na zadanie 10 str.88.. You can find this textWybierz poprawne uzupełnienie luk 1-6 wybierz literę A, B albo C. zapisz odpowiedzi w zeszyc… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.6 Przeczytaj tekst..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.4.. Uzupełnij dialog.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1-11.4.. Wybierz a b lub c. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zakreśl literę A, B albo C.. Zadanie 11.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. SB, Task B/70 Usłyszysz dwukrotnie cztery fragmenty wypowiedzi chłopca na temat filmów CD1/63.. Z podanych odpowiedzi (A,B lub C) wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3).. Question from @CichoczarnaxD - Gimnazjum - Język angielskiZakreśl literę A,B lub C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.).. Tekst 2. tekst własny 1.2.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.3.. Hecztery teksty.. Write back soon, Adam4 Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. zgodną z treścią tekstu.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-3)..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.- 11.3.

Wybierz odpowiednią literę (A-F).. Zakreśl literę A, B albo C.. A. ago B. hardly C. took D. later E. rode F. wrongW oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie (Nie przepisuj całych zdań!).. Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zakreśl literę A, B albo C.\Elm Przeczytaj tekst o wizycie w domu rodzinnym sławnego muzyka.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.-2.3.. Wybierz poprawne odpowiedzi, zgodnie z treścią nagrania CD1/62.. 2Przeczytaj tekst.. Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 8.1.-8.3. w e-mailu do Julii zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga!Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 7 Przeczytaj tekst.. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. I Zakreśl literę A. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-3) Przeczytaj tekst..

wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-3 A.B albo C zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zadanie 9.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. 3.Polecenie : Przeczytaj tekst.. Y: Great.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.B.. Strona 8 z 9 .. Wybierz odpowiednią literę (A-F) Uwaga!. Zakreśl literę A,B lub C.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.-11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.. Zakreśl literę A, B albo C. Pliska pomocy!. Przerysuj tabelę do zeszytuuzupełnienie luk 1-3.. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Zakreśl literę A, B albo C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt