Uzasadnij ze przemowa gerwazego jest wypowiedz perswazyjna

Pobierz

Znamienne jest także to, iż w chwilę po przebaczeniu pojawia się posłaniec z wiadomością o wypowiedzeniu wojny Rosji, co pozwala przypuszczać, że działania Klucznika nie przekreśliły starań Bernardyna.Ma na celu nakłonienie kogoś do zrobienia czegoś, jest stosowana np. przez rodziców.. Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.. Wreszcie informuje także o geście Stolnika, czym zapewnia spokój duszy umierającemu.. Wszystko to prowadzi do wniosku, że ks. Robak jest wzorem prawdziwego patrioty.. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się, do kogo skierowana będzie twoja wypowiedź i z jakiego powodu.. Gerwazy aby zniechęcić Hrabiego do Sopliców zatajał fakty i kłamał.. Stanowi on rozpoczęcie tekstu, a czasami pozwala też zidentyfikować adresata.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 23.10.2015 (7:26) - przydatność: 50% - głosów: 42.. Rozwiązania zadań.. Jacek na łożu śmierci odbywa szczerą pokutę, wyznaje ze skruchą wszystkie grzechy.Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną Mury odbudowano i znów zaludniono.. Zamiarem Nadawcy komunikatu jest przekonanie Odbiorcy.. W rozwinięciu przytaczamy argumenty na jej potwierdzenie, natomiast w zakończeniu powtarzamy już udowodnioną tezę.. Oblicz długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa.. Gerwazy zaś opowiadał, że Jacek, dumny, sam wpraszał się na uczty do Horeszki..

Reforma 2019 Przemowa Gerwazego jest wypowiedzą perswazyjną.

Zakres podstawowy i rozszerzony.. Należy zaznaczyć, iż Gerwazy przedstawia jedynie cechy ujemne Jacka z pominięciem tych pozytywnych.Gerwazy zabił tych wszystkich Sopliców wbrew woli swojego przyjaciela!. 2.Retoryka (oratorstwo, krasomówstwo, sztuka wymowy) na ogół jest utożsamiana z pięknym, ozdobnym mówieniem.. Jacek Soplica twierdził, że Stolnik zapraszał go na uczty całując jego rękę.. Dlatego po spowiedzi księdza Robaka Gerwazy przebaczył mu, gdyż usłyszał co zrobił, aby odpokutować swoje winy.. Reforma 2019 Jego zemsta była zemstą prywatną i wygląda na to, że w tej sprawie nie liczył się ze swoim przyjacielem.. Druga strona jest zdolna do kompromisu i negocjacji.W działaniu perswazyjnym wykorzystuje się trzy techniki oddziaływania na odbiorcę: apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonego działania; sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen; racjonalne uzasadnianie słuszności prezentowanych poglądów.ŻELAZNE ZASADY.. Klucznik oskarżył Jacka o zabicie Stolnika.. Kolejnym argumentem może być uratowanie życia Gerwazemu i przyznanie się mu do winy.. Wyróżniamy również perswazję pobudzającą, zwaną też agitacją.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Maturalne karty pracy.. Należy ją jednak rozumieć szerzej - jako umiejętność poprawnego, logicznego i skutecznego komunikowania się..

Przemowa Gerwazego jest wypowiedzą perswazyjną.

Odpowiedź na zadanie z Ponad słowami 2.. Zacznij przemówienie od zwrotu do adresata.. Zakres podstawowy i rozszerzony.. Był dowcipnym żartownisiem, który chodził na kiermasze i wesela (por. Ks. II, w. Klucznik, po śmierci swego pana, poprzysiągł zemstę, bowiem wiedział, że Stolnik nie ma syna, który mógłby dążyć do ukarania mordercy.Mężczyzna pochodził ze średnio zamożnej szlachty, chociaż według klucznika nie posiadał nic prócz kawałka roli.. Nie mówił, że Ewa naprawdę kochała Jacka, że ojciec wydał ją za mąż wbrew jej woli,, że mdlała i płakała na swoim ślubie.Kłamal też, gdy opowiadał , że Jackowi podano czarną polewkę odmawiając tym sosobem ręki Ewy.Stąd wyróżnia się dwa typy wypowiedzi argumentacyjnej: 1.. Od tego będzie zależała forma przemówienia.. Więc poprzysiągł sobie, że zemści się na rodzie Sopliców.Czytamy, że zanim Stolnik został zamordowany, Gerwazy "pomiędzy szlachtą z wesołości słynął".. Ona z kolei ma na celu przekonywanie do konkretnego poglądu oraz zachowania, np. przekonujemy kogoś, że wegetarianizm jest zdrowy i dobry moralnie i oczekujemy, że dana osoba porzuci dietę mięsną.Opowieść Gerwazego ma charakter przemowy.. Przemowa Gerwazego jest wypowiedzą perswazyjną.. Rozprawka dedukcyjna/ rozprawka z tezą/ rozprawka typu I - w takiej rozprawce już we wstępie formułujemy tezę, którą uważamy za słuszną..

Uważał, że był w zmowie z Moskalami.Jest to funkcja dzięki, które nasza np. przemowa staje się bardzo przekonująca.

Pozycja społeczna, Obyczaje, Pan Hrabia lubił widoki niezwykłe i nowe,Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140.. Ważne jest zatem nie to, by mówić dużo i pięknie, ale przede wszystkim, by wypowiedź była zrozumiała, zwięzła, bogata w treść i .Nie dbał o sławę i rozgłos, działał bezimiennie na rzecz odzyskania niepodległości.. Inną sprawą jest to, że Gerwazy zabijał lub okaleczał także członków rodziny Jacka Soplicy.Świadkiem tego wydarzenia był Gerwazy, który twierdził, że Jacek Soplica sprowadził Rosjan do zakmu, aby zemścić sę na niedoszłym teściu.. W komunikacji perswazyjnej używa się argumentów racjonalnych jak i emocjonalnych.Uważał swego pana za partiotę, którego zabił łotr i zdrajca Jacek, który zbratal się z Moskalami.. Maturalne karty pracy.. Maturalne karty pracy.. Zanalizuj ją, a następnie napisz własną mowę-oskarżycielską lub.. obrończą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt